Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Organix Goodies, onderdeel van Hero Nederland B.V., gevestigd op Teteringsedijk 279, 4817 ME te Breda, info@hero.nl .
 
Nummer KvK: 20000142 Statutair gevestigd te Breda.
 
Toegang tot en gebruik van de Organix Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Organix Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Organix Website (www.organix.nl) en alle andere sites van Hero Nederland B.V. en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de Organix Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Organix Website stemt u in met deze voorwaarden.
 
Organix Goodies is een geregistreerde merknaam van  Hero Schweiz AG, gevestigd en kantoorhoudende in Lenzburg, Zwitserland
 
De Organix Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Hero en haar dochterondernemingen en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Organix Website bekende gegevens. Organix Goodies kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Hero instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Organix Goodies kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Organix Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Organix Goodies behoudt zich het recht voor om de Organix Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
 
Aansprakelijkheid
Organix Goodies en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Organix Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Organix Website.
 
Links
De Organix Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Organix Goodies evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.
 
Intellectuele Eigendom
Organix Goodies en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.